Category:

Ceritalah ASEAN – Berjalan di antara dua dunia

ARIFIN Kurniawan berdiri di atas sosok ayahnya, 55 tahun, yang sedang membongkok. Dengan tangannya kemas berada di atas kepala bapanya, beliau yang berambut perang mengeluarkan arahan dalam bahasa Hokkien. Hanya beberapa ketika sebelumnya, anak berusia 21 tahun itu melukakan lidahnya dengan sebilah pedang secara ‘sengaja’ — menggunakan darah itu untuk Selanjutnya…

Posted On :
Category:

Ceritalah ASEAN – Walking between worlds

ARIFIN KURNIAWAN towers over his 55-year-old father’s prostrate figure. With his hand placed firmly on the older man’s head, the blonde-haired son barks out instructions in Hokkien.  Only moments before, the twenty-one-year-old Chinese-Indonesian had cut his tongue deliberately with a sword – using the blood to write Chinese characters on Selanjutnya…

Posted On :
Category:

Ceritalah ASEAN – Museums as mirrors

MUSEUMS have always been both window and mirror: they provide a lens into our society while also functioning as a way to reflect upon our own lives. They have played an outsized role in shaping culture, often with political purpose; the National Palace Museum in Taipei forms part of Taiwan’s Selanjutnya…

Posted On :
Category:

Ceritalah ASEAN – Muzium sebagai cermin

MUZIUM-muzium sentiasa menjadi jendela dan juga cermin: ia memberikan lensa kepada masyarakat kita serentak dengan berfungsi sebagai suatu cara merenung kehidupan kita. Ia telah memainkan peranan lebih besar daripada keadaannya untuk membentuk kebudayaan, seringkali dengan adanya tujuan politik; Muzium Istana Nasional di Taipei adalah sebahagian daripada tuntutan Taiwan bahawa ia Selanjutnya…

Posted On :
Category:

Ceritalah ASEAN – Pulau Pinang Gerbang masuk India ke Asia Tenggara

KETIKA mana China terus meningkat tanpa sebarang halangan — para strategis global semakin melihat — dan berasa bimbang — terhadap India. Mengapa? Banyak pihak mengharapkan bahawa India, dengan bilangan penduduknya bersama pertumbuhan KDNK yang hebat akan menjadi pesaing pada jiran di sebelah utaranya. Daripada sudut geopolitik, orang India dijangka akan Selanjutnya…

Posted On :
Category:

Ceritalah ASEAN – In Sorong hope and promise

SORONG is booming. With 9.3% GDP growth in 2016 (almost double the national average) and located on the westernmost point of Papua, the 300,000-strong city is fast-becoming a regional transport and logistics hub, boosted by its proximity to the fabled Raja Ampat islands and the ever-elusive bird of paradise. However, Selanjutnya…

Posted On :
Category:

Ceritalah ASEAN – Di Sorong harapan dan janji masa depan

SORONG sedang berkembang. Dengan pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebanyak 9.3 peratus pada tahun 2016 (hampir berganda daripada purata nasional), Sorong yang mempunyai penduduk 30,000 itu kini pantas meneroka apabila menjadi pusat pengangkutan dan logistik bagi kawasan sekitar wilayah itu. Malah, Sorong yang terletak di penjuru barat Papua itu Selanjutnya…

Posted On :
Category:

Ceritalah ASEAN – Melangkaui merah dan kuning di Chiang Mai

Chiang Mai adalah sebuah kubu kuat Thaksin – keluarga Shinawatra mempunyai sejarah panjang di sana dan satu laporan 2014 oleh akhbar The Australian menganggarkan bahawa 70 peratus daripada penduduk di situ masih menyokong Perdana Menteri yang disingkirkan. Kerajaan tentera Thailand (yang dipimpin oleh Jeneral Prayut) telah dua kali menangguhkan pilihan Selanjutnya…

Posted On :